EPTI ny majoritetsägare i Mäklarappen Sverige AB (unä till Immomer) efter förvärv av ytterligare aktier
maj 24, 2022

EPTI AB (publ) har idag förvärvat ytterligare cirka 45 procent av aktierna i Mäklarappen Sverige AB (“Immomer”) som tillhandahåller en disruptiv och digital fastighetsmäklarplattform. Köpeskillingen uppgår till ca 12,58 MSEK och erläggs med 1 594 592 antal nyemitterade aktier i EPTI på kursen 7,89 kr per aktie. Koncernens tidigare innehav i Immomer uppgick till cirka […]