Styrelsen i EPTI AB (publ) (”EPTI” eller ”Bolaget”) beslutade den 24 april 2023 att anta en ny strategisk inriktning som innebär att EPTI blir ett renodlat investmentbolag med fokus på artificiell intelligens (AI). En del av den nya strategin var att...