Parkamo GmbH ansöker om kontrollerad konkurs
Kategorier:

EPTI AB (publ) (“EPTI”) meddelar idag att dotterbolaget Parkamo GmbH (“Parkamo” eller “bolaget”) efter en omfattande analys, samt i samråd med bolagets juridiska ombud, lämnat in en ansökan om konkurs vid tysk allmän domstol, Amtsgericht. Beslutet följer efter den dom i Patent- och marknadsdomstolen som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 27 januari 2022 och syftar till att på bästa sätt tillvarata Parkamos aktieägares intressen. EPTI kontrollerar 59 procent av rösterna i Parkamo. Innehavet utgör sju procent av substansvärdet i EPTI.

Efter en omfattande kommersiell- och riskanalys har Parkamo i samråd med sitt juridiska ombud beslutat att ansöka om konkurs för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen. En utdragen rättsprocess med osäker utgång riskerar att medföra omfattande negativa effekter för Parkamos ägare.

“Vi som investerare är naturligtvis djupt besvikna över utfallet i Patent- och marknadsdomstolen som föranlett att Parkamo idag beslutat att lämna in en konkursansökan. Till saken hör att domen innehåller ett flertal bevekelsegrunder, bland annat redogör den inte för viktiga tekniska detaljer kring hur data samlats in. Därför känns det extra motvilligt att tvingas acceptera domstolens beslut. Mitt i allt detta förblir vi optimistiska kring utvecklingen av mobilitet och parkering och EPTI avser fortsättningsvis göra andra investeringar på området”, säger Arli Mujkic, vd, EPTI AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?