EPTI ny majoritetsägare i Mäklarappen Sverige AB (unä till Immomer) efter förvärv av ytterligare aktier
Kategorier:

EPTI AB (publ) har idag förvärvat ytterligare cirka 45 procent av aktierna i Mäklarappen Sverige AB (“Immomer”) som tillhandahåller en disruptiv och digital fastighetsmäklarplattform. Köpeskillingen uppgår till ca 12,58 MSEK och erläggs med 1 594 592 antal nyemitterade aktier i EPTI på kursen 7,89 kr per aktie. Koncernens tidigare innehav i Immomer uppgick till cirka 10 procent vilket tillsammans med förvärvet av de nya aktierna gör EPTI till ny majoritetsägare i bolaget. I investeringsrundan tillkommer även Erik Olsson, grundare av den svenska mäklarfirman Erik Olsson.

“Immomer har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande i en bransch som just nu genomgår snabb digitalisering. I form av majoritetsägare kommer EPTI tillhandahålla mer finansiella resurser bidra med ökat djupt operationellt stöd för att accelerera utvecklingen både tekniskt och kommersiellt. Vi är även mycket glada över att Erik Olsson, grundare av fastighetsmäklarbyrån med samma namn, både investerat och kommer agera rådgivare”, säger Arli Mujkic, vd, EPTI

Immomer tillhandahåller en plattform för digitala mäklartjänster anpassad för den tyska marknaden. Genom att effektivisera hela mäklarprocessen med ny teknik och nya arbetssätt för både mäklare och administrativ personal kan Immomer tillhandahålla ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande flera procentenheter billigare än en traditionell mäklartjänst. I Tyskland är det inte ovanligt med mäklararvoden upp emot sju procent av köpeskillingen. Immomers lösning möjliggör arvoden under en procent. En första version av tjänsten planeras att lanseras i Tyskland under juni 2022.

Bland tidigare investerare återfinns founding investor av bolaget Emanuel Lipschütz, grundare av Netsafe och founding investor Insurely samt Michael Hjorth, en av grundarna till produktionsbolaget Tre Vänner. Michael Hjorth kommer att kvarstå som bolagets styrelseordförande och representant för EPTI kommer att väljas till ny styrelseledamot. Erik Olsson kommer att agera rådgivare.

Efter genomförande av förvärvet kommer Immomer att ingå i EPTIs affärsområde Incubation och därmed ta del av ökade finansiella och tekniska resurser. Transaktionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,5 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?