EPTI offentliggör operationell uppdatering för första halvåret 2022

EPTI AB (publ) publicerar härmed en sammanställning av den operationella utvecklingen inom koncernen under första halvåret 2022. Den finansiella utvecklingen presenteras i bolagets halvårsrapport som har senarelagts och offentliggörs den 31 augusti 2022.

För att ge investerare och aktieägare bättre insyn i koncernen och utvecklingen av portföljbolagen avser EPTI händanefter tillhandahålla en operationell uppdatering på halvårsbasis.

EPTI AB (publ):

 • För att tydliggöra koncernstrukturen har EPTI etablerat tre affärsområden; Core (tjänste- och servicebolag), Incubation (majoritetsägande) och Growth (minoritetsägande). De två sistnämnda inkluderar bolag inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace och Software as a Service (SaaS). Vid tillfälle för detta pressmeddelande uppgår antalet portföljbolag till 25, varav 13 är majoritetsägda.
 • EPTI har hittills under 2022 genomfört fyra förvärv med majoritetsandel; Moblrn – Mobilized Learning AB, Linky Tech AB, Adhype AB och Mäklarappen i Sverige AB (under namnändring till Immomer AB). Köpeskillingen för samtliga bolag inkluderade en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i moderbolaget EPTI AB (publ) på kursen 7,89 kr/aktie.
 • I mars 2022 genomfördes en rikad emission om 16,25 MSEK på en kurs om 7,89 kr/aktie till Aggregate Media. Genom emissionen har EPTI tillförts betydande marknadsföringsresurser vilket stärker koncernens djupa operativa stöd och möjliggör offensiva varumärkessatsningar.
 • Det nya makroekonomiska läget har skapat möjligheter att förvärva bolag till lägre värderingar än vid årsskiftet. EPTI reviderar löpande sin portfölj för att bibehålla en bra balans avseende risk och kassaflöde. För närvarande fokuserar koncernen på att komplettera portföljen med kassaflödespositiva service- och tjänstebolag till affärsområdet Core. EPTI hade vid periodens utgång Q1 2022 cirka 844 MSEK i NAV varav investeringsbart kapital om 39 MSEK.
 • Medarbetarnöjdheten (eNPS) uppgår till eNPS 88 på en skala från -100 till +100 med en svarsfrekvens om 89 procent.

EPTI Core AB:

 • Totalt har bolagen inom affärsområdet Core som inkluderar koncernens tjänste- och servicebolag ingått 10 nya avtal och förnyat 22 avtal. Antalet medarbetare har ökat med ca 24 procent jämfört med föregående period (H1 2021) med en beläggningsgrad på över 97 procent.
 • Den 19 april 2022 förvärvades 100 procent av aktierna i SEO-bolaget Adhype AB. Adhype förväntas under 2022 generera en nettoomsättning om 8,2 MSEK samt bidra med ett EBITDA-resultat om cirka 7,5 MSEK till EPTI Core AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 22 MSEK och erlades med en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i moderbolaget EPTI AB (publ) på kursen 7,89 kr/aktie.
 • EPTI har inom ramen för affärsområdet Core har startat ett nytt bolag; EPTI Capital AB – som syftar till att bistå med finansiering vid förvärv samt tillväxt inom affärsområdet. Initialt planerar bolaget att ta in 50 MSEK löpande under andra halvåret 2022. För ytterligare finansieringsmöjligheter utvärderar EPTI Capital AB samarbete med flera externa leverantörer av tillväxtkapital parallellt. Bolaget och kapitalet är avsett till förvärv av kassaflödespositiva servicebolag inom teknik/IT, sälj och marknadsföring inom affärsområdet Core om 150-200 MSEK under kommande period.
 • Medarbetarnöjdheten (eNPS) uppgår till 66 på en skala från -100 till +100 med en svarsfrekvens på 83 procent.

EPTI Incubation AB:

 • EPTIs majoritetsägda portföljbolag InBanner AB har tecknat nya kundsamarbeten med bland annat Mr Gamle och XL-Media samt lyckats bevisa 180 procent bättre konvertering jämfört med traditionella annonser. InBanner har därtill ställt ut en konvertibel om 5 miljoner SEK till sin befintliga ägare Trustly för finansiering av fortsatt expansion.
 • EPTIs majoritetsägda portföljbolag Invajo AB har under första halvåret omförhandlat befintliga avtal samt vunnit flera stora prestigekunder som Naturvårdsverket, Jensen Education, Akademikonferens, Berghs School of Communication, Malmö Universitet, Polynom Invest, Canon, Nordic Meetings, GoGotland, UNICEF-galan, Universal Music Group, Svenska bankföreningen, PS Occasion, Skansen, Onemotion, Life event, mfl. Invajo har också fortsatt att satsa på säkerhet och dataskydd genom att flytta drift och servrar till en svensk leverantör. Bolaget har även börjat erbjuda kortbetalningslösningar som Netaxept vilket gör Invajo till en av få kompletta leverantörer inom eventhantering i Sverige till myndigheter och offentlig sektor.
 • EPTIs majoritetsägda bolag Linky Tech AB genomförde ett omvänt förvärv av ApParkingSpot AB (publ) som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 6 maj 2022. Bolaget lanserar sin nya kombinerade parkeringstjänst på över 100 000 parkeringsplatser genom avtal med bland annat Parkman och Apcoa samt hotellen First Hotel Kungsbron, Scandic Backadal och Radisson Blu Waterfront.
 • EPTIs majoritetsägda SaaS-företag Moblrn – Mobilized Learning AB har tecknat flera nya avtal under första halvåret, bland dem återfinns internationella kunder som Panasonic HVAC samt Malaysias största bank, Maybank. Bolaget går in i en ny expansiv fas och fortsätter att rekrytera för att möta den ökade efterfrågan.

EPTI Growth AB:

 • EPTIs minoritetsägda portföljbolag Apotekamo AB ökade orderingången under första halvåret med 740 procent jämfört med samma period föregående år. Apotekamo har påbörjat en kapitalrunda där bolaget planerar att ta in cirka 26,5 MSEK från befintliga och nya ägare på en pre-money värdering om 150 MSEK. EPTI avser att investera totalt 5 MSEK för att understödja Apotekamos fortsatta expansion. Efter transaktioner under första halvåret 2022 uppgår EPTIs innehav i Apotekamo till 49 procent.
 • EPTIs minoritetsägda portföljbolag Workamo AB ökade omsättningen med 795 procent under första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år. Workamo har därtill påbörjat en kapitalrunda om 10 miljoner SEK på en pre-money värdering om 50 MSEK. Befintliga ägare, däribland EPTI och PE Accounting, tecknar sig i emissionen. Efter transaktioner under första halvåret 2022 uppgår EPTIs innehav i Workamo AB till 49 procent.
 • EPTIs minoritetsägda portföljbolag d1 technology AB har ingått avtal med Destination Kiruna Lapland samt Visit Östersund om användning av företagets in-ad-widget för resebokningar. Avtalet är av stor strategisk betydelse för D1s fortsatta utveckling inom segmentet destinationsbokning. Bolaget har även lyckats integrera sin tekniska lösning med flertalet bokningssystem som bland annat Rezdy, Hotsoft, Silverrail och Kiwi. Efter transaktioner under första halvåret 2022 uppgår EPTIs innehav i d1 technology AB till 47 procent.
 • EPTIs minoritetsägda portföljbolag Triggy AB har genomfört en kapitalrunda där bolaget tillfördes 12 miljoner SEK från bland annat Venture Capital-bolaget IKIGAI med rötter från SiGMA. Investeringen gjordes på en pre-money-värdering om 72 MSEK. Triggy har under första halvåret 2022 även inlett samarbete med ett flertal nya kunder, däribland casinobolaget Bally’s och bettingbolaget Interwetten.
 • EPTIs minoritetsägda bolag Figital Market Group AB har under juni lanserat sin omnilösning inom retail tillsammans med ett israeliskt spelbolag med licens i Sverige. Bolaget blir därmed den tredje auktoriserade aktören att sälja spel inom retail efter ATG och Svenska Spel. Genom Figitals plattform öppnas en miljardmarknad upp för andra spelbolag att sälja spelprodukter och identifiera nya kunder. Bolaget förbereder sig nu på en expansion i flera butiker under hösten och utvärderar lansering på ytterligare marknader.
 • EPTIs minoritetsägda bolag StoreChatt (Leader Island AB) en SaaS-tjänst för butiker inom retail, har under perioden genomfört en fulltecknad kapitalanskaffning. Kapitalet avser att finansiera fortsatt produktutveckling och försäljningsaktiviteter. StoreChatt har också tecknat kundavtal med Coop Väst, vilket innebär att produkten lanseras i 171 butiker.
 • EPTIs minoritetsägda bolag SPACE – Contemporary Digital Culture Center AB, ett e-sport och digitalt kulturcenter vid Sergels torg i Stockholm har under första halvåret stått värd för flera stora evenemang. Däribland finalen i FIFA eChampions League, den officiella e-sport versionen av UEFA Champions League samt finalen av Svenska Elitserien i Counter-Strike: Global Offensive.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en company builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Core, tjänste- och servicebolag. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 250 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En company builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?