EPTI förvärvar Linky Tech AB
Kategorier: Tags: ,

EPTI AB (publ) förvärvar en betydande majoritet av aktierna i mobilitetsbolaget Linky Tech AB, som tillhandahåller en B2B2C Platform-as-a-Service-lösning (PaaS). Tjänsten möjliggör smidig parkering och laddning av fordon genom ett sömlöst interface och en förstklassig användarupplevelse. Förvärvet kompletterar EPTIs portfölj med ytterligare ett PaaS-bolag i en snabbt växande bransch.

“Linky har en väldigt spännande skalbar produkt i en nisch som ligger helt rätt i tiden. I och med EPTIs förvärv av aktierna får bolaget en solid ägare som utöver kapital kommer att bidra med djupt operationellt stöd för att accelerera utvecklingen både tekniskt och kommersiellt”, säger Arli Mujkic, vd, EPTI.

Linky Tech ABs unika Platform-as-a-Service-lösning, Linky, möjliggör för företag, operatörer och markägare att enkelt hantera, underhålla och ta betalt för sina bestånd av parkeringsplatser och laddningsstationer. Produkten är helt webbaserad vilket möjliggör för ett app- och kontolöst flöde utan krav på registrering för att boka och betala parkering samt laddning direkt genom en enkel URL eller QR-kod.

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Efter genomförande av förvärvet uppgår EPTIs antal portföljbolag till 27 st, varav 17 majoritetsägda.

Det är ett sant nöje att få bli en del av EPTI-koncernen och deras ekosystem. Tillsammans kommer vi snabbare kunna skala upp Linky till en ledande aktör inom Park tech”, säger Ulrica Otterström Magnusson, VD och medgrundare, Linky Tech AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Pontus Dyrefors, IR- och kommunikationsansvarig
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 73 366 52 91

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com 

Om Linky
Linky Tech AB tillhandahåller Platform-as-a-Service-lösningen Linky, som möjliggör för företag, operatörer och markägare att enkelt hantera, underhålla och ta betalt för sina bestånd av parkeringsplatser och laddningsstationer. Produkten möjliggör ett kontolöst flöde utan krav på registrering för att boka och betala parkering samt laddning.

För mer information, se Linkys hemsida www.linky.se 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?