VD informerar om verksamheten sedan noteringen och tankar om framtiden
Categories:

Mot bakgrund av en mycket intensiv period efter noteringen på Nasdaq First North Growth Market i maj och att bolaget har som ambition att löpande öka förståelsen kring bolagets verksamhet och möjligheterna i den marknad bolaget befinner sig uppdaterar bolagets VD Fredrik Berglund om vad som skett sedan noteringen och en del tankar om framtiden i följande videouppdatering.

https://blog.invajo.com/information-om-invajo-technologies-ab/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, CEO, Invajo Technologies AB
E-post: fredrik@invajo.com
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?