EPTI AB:s (publ) portföljbolag Linky AB (publ) offentliggör idag en genomförd finansieringsrunda på cirka 11 miljoner kronor på en pre-money-värdering om cirka 35 miljoner kronor. Emissionen tecknades av befintliga ägare samt nya investerare, bland...