EPTI tidigarelägger publicering av halvårsrapport till den 23 augusti 2022
Kategorier:

EPTI AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det första halvåret 2022 till den 23 augusti 2022.

Delårsrapporten för det första halvåret kommer att offentliggöras den 23 augusti 2022 istället för den 31 augusti 2022 som tidigare har kommunicerats. Anledning är att sammanställningen av delårsrapporten för perioden har gått snabbare än beräknat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en tech company builder sker detta genom att EPTI – utöver kapital – även tillför teknisk utveckling, sälj- och marknad, design, HR, admin och rekrytering. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 20 bolag byggts upp. Kärnverksamheten omfattar cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En tech company builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?