EPTI publicerar Delårsrapport för Q1 2022
Kategorier:

Koncern – Första kvartalet 2022
(jämfört med första kvartalet 2021)

  • NAV ökade med 1% till 843 962 tkr (836 178)
  • NAV/aktie uppgick till 8,28 kr (8,79)
  • Koncernens rörelseintäkter ökade med 348% till 62 588 tkr (13 977)
  • EBITDA uppgick till -12 013 tkr (2 102)

EPTI Core AB – Första kvartalet 2022
(jämfört med första kvartalet 2021)

  • Intäkterna ökade med 330% till 45 681 tkr (13 840)
  • EBITDA uppgick till 6 517 tkr (4 896)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 14 % (35)

EPTI Incubation AB – Första kvartalet 2022
(jämfört med första kvartalet 2021)

  • Intäkterna ökade med 510% till 21 583 tkr (4 836)
  • EBITDA uppgick till -9 605 tkr (-2 430)
  • EBITDA-marginalen uppgick till -45 % (-50)

NAV förändring efter periodens utgång
Bolaget uppskattar att NAV har ökat med 88 mkr till 932 mkr efter periodens utgång hänförbart till Bolagets förvärv av Adhype och Immomer.

“Jag är både glad och stolt över att presentera ytterligare ett kvartal med hög aktivitet och nya operativa framsteg. EPTIs ekosystem växer i snabb takt vartefter vi tålmodigt exekverar vår kommunicerade förvärvsstrategi. För att tydliggöra vår strategi framåt har vi introducerat tre nya affärsområden; Core, Incubation och Growth.”

Utdrag från Arli Mujkic VD-ord

Rättelse av bokslutskommuniké 2021
Bolaget har upptäckt avvikelser avseende redovisningsprinciperna (K3) i bokslutskommunikén 2021 vilket påverkar utgående balanser och helårsresultatet för 2021. Ändringarna har tagits i beaktning i delårsrapporten för det första kvartalet 2022. Vänligen se sid 19 för vidare upplysningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?