EPTI publicerar bokslutskommuniké för 2021: NAV ökade 22% i Q4
Kategorier:

Fjärde kvartalet 2021 (jämfört med fjärde kvartalet 2020)

  • NAV ökade med 22% till 836 178 tkr (688 118)
  • Antalet medarbetare vid periodens utgång 225 (80)
  • Koncernens rörelseintäkter ökade med 313% till 48 663 tkr (11 769)
  • Justerat EBITDA uppgick till – 7 478 tkr (-1 568)

Helår 2021 (jämfört med helår 2020)

  • NAV ökade med 73% till 836 178 tkr (483 874)
  • Antalet medarbetare vid periodens utgång 225 (80)
  • Koncernens rörelseintäkter ökade med 118% till 112 571 tkr (51 744)
  • Justerat EBITDA uppgick till 4 267 tkr (14 392)


“EPTI avslutar ett händelserikt år med fortsatt positiv utveckling, NAV ökade 22% till 836 MSEK under årets sista kvartal. År 2021 största höjdpunkt var den uppnådda milstolpen om en notering på Nasdaq First North Growth Market.”
Utdrag från Arli Mujkics vd-ord

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?