EPTI publicerar årsredovisning för 2021
Kategorier:

EPTI AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.epti.com

Rättelse av bokslutskommuniké 2021
Bolaget har upptäckt avvikelser avseende redovisningsprinciperna (K3) i bokslutskommunikén 2021 vilket påverkar utgående balanser och helårsresultatet för 2021 som är justerat i Årsredovisningen 2021. Vänligen se sid 31-33 för vidare upplysningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Core. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?