EPTI genomför kvittningsemission avseende förvärv av aktier i Mäklarappen Sverige AB (unä till Immomer)
Kategorier:

Styrelsen i EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har idag beslutat om att genomföra en kvittningsemission om totalt 1 594 592 aktier till säljarna av aktier i Mäklarappen Sverige AB (“Mäklarappen”) som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 24 maj 2022. Emissionen avser den aktiebaserade köpeskillingen för förvärvet.

Teckningskursen uppgår till 7,89 SEK per aktie och har fastställts genom avtal med säljarna av aktier i Mäklarappen Sverige AB. Emissionslikviden uppgår till cirka 12,58 mkr och betalas genom kvittning. Genom emissionen ökar antalet aktier och röster i EPTI med 1 594 592 från 105 218 944 till 106 813 536 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 398 648 SEK från 26 304 736 SEK till 26 703 384 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 1,5 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Core. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?