Investerare
Investor relations och information

Välkommen till investor relations

Här kommer du hitta information om EPTI såsom finansiella rapporter, nyheter, regulatoriska offentliggöranden och information om bolaget.

Senaste nytt

2023

2023-01-04 16:15
EPTI AB (publ) (“EPTI”) har idag genom affärsområdet Service tecknat ett nytt avtal med ModelManagement dot com SL (“ModelManagement.com”). Avtalets totala värde uppgår till cirka 17 MSEK, vilket är en...

2022

2022-12-30 16:45
EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har idag ingått avtal om att avyttra Bolagets samtliga aktier i Hubbster Group AB (“Hubbster”). Köpeskillingen uppgår till cirka 3 miljoner kronor. EPTI har under...
2022-12-30 11:30
Extra bolagsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 30 december 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet...
2022-12-29 10:00
EPTI AB (publ) (“EPTI”) har idag ingått avtal om att avyttra 77 procent av aktierna i Invajo AB (“Invajo”). Köpeskillingen som erläggs på tillträdesdagen uppgår till 10 miljoner kronor. Tillträde...
2022-12-13 12:20
Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering...
2022-12-13 12:15
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...
2022-11-15 08:15
Arli Mujkic, VD, kommentar:“Det tredje kvartalet summeras med stärkta marginaler och fortsatt organisk tillväxt i koncernen. Rörelsemarginalen, justerat för av-/nedskrivningar har stärkts från ca -19 procent till +8...
2022-11-14 13:15
EPTI AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 till den 15 november 2022. Delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att offentliggöras den 15 november 2022...
2022-09-08 19:00
EPTI AB har ingått avtal med Lago Kapital Ltd om att Lago ska agera likviditetsgarant för EPTIs aktie noterad på Nasdaq First North Growth Market. Lago Kapital Ltd kommer att säkerställa möjligheten att handla i EPTIs aktie...
2022-08-23 08:15
Andra kvartalet 2022 (jämfört med andra kvartalet 2021) Första halvåret 2022 (jämfört med första halvåret 2021) “Vi summerar ett nytt kvartal med god operationell utveckling. I kvartalet har vi stärkt...
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?