Investerare
Investor relations och information

Välkommen till investor relations

Här kommer du hitta information om EPTI såsom finansiella rapporter, nyheter, regulatoriska offentliggöranden och information om bolaget.

Senaste nytt

2022

2022-09-08 19:00
EPTI AB har ingått avtal med Lago Kapital Ltd om att Lago ska agera likviditetsgarant för EPTIs aktie noterad på Nasdaq First North Growth Market. Lago Kapital Ltd kommer att säkerställa möjligheten att handla i EPTIs aktie...
2022-08-23 08:15
Andra kvartalet 2022 (jämfört med andra kvartalet 2021) Första halvåret 2022 (jämfört med första halvåret 2021) “Vi summerar ett nytt kvartal med god operationell utveckling. I kvartalet har vi stärkt...
2022-08-22 11:30
EPTI AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det första halvåret 2022 till den 23 augusti 2022. Delårsrapporten för det första halvåret kommer att offentliggöras...
2022-08-08 08:00
EPTI AB (publ):s portföljbolag Apotekamo offentliggör idag en genomförd finansieringsrunda på 26,5 miljoner kronor på en pre-money värdering om 152 MSEK. Emission tecknas av både befintliga och nya aktieägare...
2022-07-12 16:15
EPTI AB (publ) publicerar härmed en sammanställning av den operationella utvecklingen inom koncernen under första halvåret 2022. Den finansiella utvecklingen presenteras i bolagets halvårsrapport som har senarelagts och offentliggörs...
2022-06-27 12:00
Årsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 27 juni 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet...
2022-06-22 13:30
Styrelsen i EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har idag beslutat om att genomföra en kvittningsemission om totalt 1 594 592 aktier till säljarna av aktier i Mäklarappen Sverige AB (“Mäklarappen”)...
2022-06-03 15:30
EPTI AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.epti.com Rättelse av bokslutskommuniké...
2022-06-01 11:00
EPTI AB (publ) har erhållit godkännande för upptagning av bolagets aktier på Deutsche Börse Xetra, en ledande teknisk plattform för handel av aktier och börshandlade produkter. Genom inkluderingen ges de över...
2022-05-24 16:45
Koncern - Första kvartalet 2022(jämfört med första kvartalet 2021) EPTI Core AB - Första kvartalet 2022(jämfört med första kvartalet 2021) EPTI Incubation AB - Första kvartalet 2022(jämfört med första...
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?