Investerare
Investor relations och information
Styrelse och revisor

Hans Isoz

Styrelseordförande

Erfarenhet: Hans har en magisterexamen i finansiering från Stockholms universitet, Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Vidare har Hans erfarenhet från finansmarknaden och från företag i publik miljö samt en industriell kompetens inom media och mjukvara. Han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm/Wharton samt en magisterexamen från Stockholms universitet. Tidigare uppdrag innefattar bland annat VD på Image Systems AB (publ), CFO på Bonnier Entertainment, VD på TV4 Interaktiv och analytiker på Swedbank AB (publ). Hans arbetar sedan fyra år tillbaka som privat investerare.

Pågående uppdrag: Hans är för närvarande styrelseordförande och VD i Sawco AB och RemaControl Sweden Aktiebolag. Han är också styrelseordförande i flera bolag, bland annat Scout Gaming Group AB (publ), S4K Research Aktiebolag och Tony Johansson Stormarknad AB.

Innehav: Hans äger 120 000 aktier och 66 666 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsordningen: Ja

Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2021

Arli Mujkic

Styrelseledamot, VD & Grundare

Erfarenhet: Arli har läst vid civilingenjörsprogrammet med inriktning Medieteknik på Linköpings universitet. Arli har erfarenhet från att leda entreprenöriella teknikfokuserade företag och att bygga bolag från grunden. Han är medgrundare företag som TrueVision3D LLC, PartyBux Ltd och tidigare VD på Mbit Studio. Arli har även flerårig erfarenhet i rollen som CTO och Partner genom engagemang i bolagen Keynote Media Group och Coinflip.

Pågående uppdrag: Arli är för närvarande styrelseordförande i InBanner AB, Workamo AB, Apotekamo AB, SaaS Store International AB, Eplik 202001 AB, EPTI Factory AB, M2BIT Holding AB, Nordic Executive Medicine AB och styrelseledamot i Oodash AB, Uppsägning AB och EllaMia AB.

Innehav: Arli äger 47 497 884 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsordningen: Nej

Större aktieägare: Nej

Styrelseledamot, VD & Grundare sedan 2017

Sebastian Nyaiesh

Styrelseledamot

Erfarenhet: Sebastian har en ekonomie kandidatexamen från Marshall School of Business, University of Southern California samt en juristexamen från Golden Gate University School of Law. Sebastian är verkställande direktör på AllaNova AB (privatägt family office och investeringsverksamhet i Stockholm). Sebastian har över 15 års erfarenhet av juridik-, finans-, ledningspositioner i entreprenöriella verksamheter samt kapitalmarknadsinvesteringar och lång erfarenhet i onoterade och publika bolag. Sebastian är också en licensierad advokat i Kalifornien och det federala norra distriktet i Kalifornien.

Pågående uppdrag: Sebastian är ledamot i investeringsbolaget AllaNova AB och AllaNova Invest AB, cleantech-bolaget Skandinavisk Ecotech AB, kommersiella fastighetsbolagen Fastena Livsmedelsfastigheter I AB och dotterbolag, Torsholmen Fastighets AB (publ), Nya Älvgården AB, och även i flera techbolag samt privata investeringsverksamheter i anknutna sektorer.

Innehav: Sebastian äger 9 597 557 aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsordningen: Ja

Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2019

William Moulod

Styrelseledamot

Erfarenhet: William har studerat innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola. William har erfarenhet från entreprenörskap och att bygga bolag från grunden. William är medgrundare till bolagen Nordic Executive Medicine och Key Solutions. Key Solutions är ett säljbolag som startades 2009 och har idag över 200 medarbetare. Bolaget har placerat sig topp tre inom utmärkelsen ”Great Place to Work” i åtta år. William arbetar i dagsläget som VP på Key Solutions med fokus på att öka kommersialiseringen av digitala bolag med inriktning inom B2C och B2B.

Pågående uppdrag: William är för närvarande ledamot i bolagen Bright Sky AB, Major Key AB, Bredband 100 AB, Nordic Executive Medicine AB och The Manual Scandinavia AB samt suppleant i Curiosare AB.

Innehav: William äger 1 425 491 aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsordningen: Ja

Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2019

Susanne Rönnqvist Ahmadi

Styrelseledamot

Erfarenhet: Susanne har en examen från Berghs School of Communication, IHM och har över 20 års erfarenhet av frågor inom företagsledning. Hon är för närvarande VP of International Marketing i HubSpot Inc, och har tidigare varit verksam i bolag som bland annat Klarna Bank AB (publ) som VP of B2B Marketing, Projectplace (del av Planview Inc.) som Global Marketing Director och VMware i egenskap av Senior Nordic Marketing Manager.

Pågående uppdrag: Susanne är för närvarande styrelseledamot i Anglais Holding AB, Dbvis Sotftware AB samt suppleant i By Vigo Sweden AB.

Innehav: Susanne äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsordningen: Ja

Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2021

Stefan Ulrich Fleissner

Styrelseledamot

Erfarenhet: Stefan Ulrich Fleissner har en examen från Ludwig Maximilian University i Business Administration och har över tio års erfarenhet av arbete med Corporate Finance och M&A. Stefan Ulrich Fleissner är grundare, och VD sedan 2002, för det tyska investeringsbolaget Bendo GmbH.

Pågående uppdrag: Stefan är grundare och VD för Bendo GmbH. Stefan är även ledamot i Apotekamo AB:s advisory board och har tidigare erfarenhet av att vara ledamot i internationella private equity-bolag.

Innehav: Stefan äger inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsordningen: Ja

Större aktieägare: Nej

Styrelseledamot sedan 2022

Revisor

Grant Thornton Sweden AB (org.nr 556356-9382) med adress Box 7623, 103 94 Stockholm är Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Kjellman, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.

Anmäl dig till våra finansiella nyheter
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?