Investerare
Investor relations och information
Pressmeddelanden

2022

2022-11-15 08:15
Arli Mujkic, VD, kommentar:“Det tredje kvartalet summeras med stärkta marginaler och fortsatt organisk tillväxt i koncernen. Rörelsemarginalen, justerat för av-/nedskrivningar har stärkts från ca -19 procent till +8...
2022-11-14 13:15
EPTI AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 till den 15 november 2022. Delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att offentliggöras den 15 november 2022...
2022-09-08 19:00
EPTI AB har ingått avtal med Lago Kapital Ltd om att Lago ska agera likviditetsgarant för EPTIs aktie noterad på Nasdaq First North Growth Market. Lago Kapital Ltd kommer att säkerställa möjligheten att handla i EPTIs aktie...
2022-08-23 08:15
Andra kvartalet 2022 (jämfört med andra kvartalet 2021) Första halvåret 2022 (jämfört med första halvåret 2021) “Vi summerar ett nytt kvartal med god operationell utveckling. I kvartalet har vi stärkt...
2022-08-22 11:30
EPTI AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det första halvåret 2022 till den 23 augusti 2022. Delårsrapporten för det första halvåret kommer att offentliggöras...
2022-08-08 08:00
EPTI AB (publ):s portföljbolag Apotekamo offentliggör idag en genomförd finansieringsrunda på 26,5 miljoner kronor på en pre-money värdering om 152 MSEK. Emission tecknas av både befintliga och nya aktieägare...
2022-07-12 16:15
EPTI AB (publ) publicerar härmed en sammanställning av den operationella utvecklingen inom koncernen under första halvåret 2022. Den finansiella utvecklingen presenteras i bolagets halvårsrapport som har senarelagts och offentliggörs...
2022-06-27 12:00
Årsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 27 juni 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet...
2022-06-22 13:30
Styrelsen i EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har idag beslutat om att genomföra en kvittningsemission om totalt 1 594 592 aktier till säljarna av aktier i Mäklarappen Sverige AB (“Mäklarappen”)...
2022-06-03 15:30
EPTI AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.epti.com Rättelse av bokslutskommuniké...
Anmäl dig till våra finansiella nyheter
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?