Investerare
Investor relations och information
Pressmeddelanden

2023

2023-02-21 12:20
Extra bolagsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 21 februari 2023 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet...
2023-02-15 20:45
EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har idag, via sitt dotterbolag EPTI Marketing AB ingått avtal om förvärv av två affiliatebolag inom iGaming. Förvärven förväntas bidra med ett EBITDA-resultat...
2023-02-02 16:30
I den kallelse som publicerades den 2 februari 2023 klockan 15.50 angavs felaktigt under punkten 7 att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 298 186,25 kronor genom emission av högst 1 992 745 aktier. Korrekt antal aktier ska vara 1...
2023-02-02 15:45
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...
2023-01-04 16:15
EPTI AB (publ) (“EPTI”) har idag genom affärsområdet Service tecknat ett nytt avtal med ModelManagement dot com SL (“ModelManagement.com”). Avtalets totala värde uppgår till cirka 17 MSEK, vilket är en...

2022

2022-12-30 16:45
EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har idag ingått avtal om att avyttra Bolagets samtliga aktier i Hubbster Group AB (“Hubbster”). Köpeskillingen uppgår till cirka 3 miljoner kronor. EPTI har under...
2022-12-30 11:30
Extra bolagsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 30 december 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet...
2022-12-29 10:00
EPTI AB (publ) (“EPTI”) har idag ingått avtal om att avyttra 77 procent av aktierna i Invajo AB (“Invajo”). Köpeskillingen som erläggs på tillträdesdagen uppgår till 10 miljoner kronor. Tillträde...
2022-12-13 12:20
Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering...
Anmäl dig till våra finansiella nyheter
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?