Investerare
Investor relations och information
Finansiell kalender

Årsredovisning, delårsrapporterna och övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida samma dag som de publiceras för allmänheten.

Bokslutskommuniké 2021 Presenteras 24 februari
Delårsrapport kvartal 1 2022 Presenteras 24 maj 2022
Delårsrapport kvartal 2 2022 Presenteras 23 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3 2022 Presenteras 15 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 Presenteras 23 februari 2023

Tysta perioder

EPTI AB inleder sin tysta period minst 30 dagar före offentliggörandet av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Under denna period avstår EPTI från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Anmäl dig till våra finansiella nyheter
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?