Investerare
Investor relations och information
Bolagsordning

Nedan återfinns den bolagsordning som föreslås antas av extra bolagsstämma den 17 december 2021. Antagande av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter att bolagsstämman beslutar om genomförandet av Transaktionen.

Anmäl dig till våra finansiella nyheter
Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?