Senaste nytt
Ticker
STO: EPTI
-2.716%
-0.110

Pressmeddelande

EPTI:s portföljbolag Linky genomför emission om 11 miljoner kronor

EPTI AB:s (publ) portföljbolag Linky AB (publ) offentliggör idag en genomförd finansieringsrunda på cirka 11 miljoner kronor på en pre-money-värdering om cirka 35 miljoner kronor. Emissionen tecknades av befintliga ägare samt nya investerare, bland...

EPTI offentliggör halvårsrapport för 2023

Andra kvartalet 2023 (jämfört med det första kvartalet 2022)Koncernens rörelseintäkter minskade med 32% till 37 215 tkr (54 598)EBITDA uppgick till -5 532 tkr (552)Resultat per aktie -0,79 kr (-0,35)Finansiella tillgångar minskade till 67 977 tkr...

EPTI har frånträtt aktierna i Adhype

EPTI AB:s (publ) (”EPTI”) dotterbolag EPTI Factory AB ingick den 9 augusti 2023 ett avtal om att överlåta samtliga aktier i Adhype AB. Aktieöverlåtelseavtalet var villkorat av godkännande på EPTI:s bolagsstämma. EPTI Factory AB har idag frånträtt...

Kommuniké från extra bolagsstämma i EPTI AB den 30 augusti 2023

Extra bolagsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 30 augusti 2023 kl. 10.00 på Nybrogatan 34, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Det huvudsakliga beslutet fattat av stämman framgår nedan. Beslut om godkännande av...

EPTI offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

På årsstämman i EPTI AB (publ) (”EPTI” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2023 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:40, vilket innebär att fyrtio (40) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa...

Kallelse till extra bolagsstämma i EPTI AB

Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 augusti 2023 klockan 10.00 på Nybrogatan 34, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som önskar...

EPTI avyttrar Adhype för cirka 9,5 MSEK

EPTI AB (publ) (”EPTI” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Adhype AB (”Adhype”) till Shifted Shape Capital AB (“Köparen”) som kontrolleras av EPTIs styrelseordförande Sebastian Nyaiesh. Budpriset beräknas på kassa-...

Kommuniké från extra bolagsstämma i EPTI AB den 20 juli 2023

Extra bolagsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 20 juli 2023 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Det huvudsakliga beslutet fattat av stämman...

Kallelse till extra bolagsstämma i EPTI AB

Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 juli 2023 klockan 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45. RÄTT ATT DELTA...