EPTI’s portföljbolag Workamo förvärvar gigplattformen Simpell
Kategorier: Tags:

Workamos och Simpells ägare har tecknat ett förvärvsavtal där Workamo förvärvar alla utestående aktier i Simpell. Köpeskillingen är överenskommen till 19,5 mkr.

Venture buildern ​​EPTI (”EPTI” eller “Bolaget”) har genom sitt majoritetsägda venture Workamo och dess övriga ägare, PE Accounting, tecknat ett förvärvsavtal där Workamo förvärvar 100% av aktierna i Simpell Gig AB (“Simpell”). Simpell har en online marknadsplats som matchar rätt frilansare med rätt uppdragsgivare. Genom ett förvärv av Simpell startar Workamo sin förvärvsresa och utökar sina intäktskällor och synergier med ett företag som har en skalbar marknadsplats i sin portfölj.
Workamo lanserade sin plattform i september 2020 och har under senaste tiden sett en stark organisk tillväxt driven helt utan marknadsföring av tjänsten. Hittills är ökningen under kvartal fyra jämfört med samma period förra året +319 % för fakturerat belopp och +795 % för antal frilansare. Den årliga tillväxten ser ut att hamna på ca +280 % för fakturerat belopp och 500 % för antal skickade fakturor.

Köpeskillingen är överenskommen till 19,5 mkr. Av köpeskillingen betalas hela summan i nyemitterade aktier i Workamo. Avtalsdatum och tillträde sker 31 december 2021.

Simpell grundades 2018 och tillhandahåller en marknadsplats som hjälper frilansare och företag att köpa och sälja digitala tjänster online. Simpell har lyckats upprätthålla +30% årlig tillväxttakt sedan starten och har som ambition att öka omsättningen med +200% under 2022.

“EPTI är minoritetsägare i Simpell och majoritetsägare i Workamo och det faller naturligt att dessa parter har mycket att vinna på att göra denna affär. Detta förvärv går i linje med EPTI’s strategi att förstärka vår position inom fintech och gig-segmentet. Affären innebär ytterligare ett steg på vägen mot att göra Workamo till en av de absolut ledande gig-plattformarna, inte bara i Sverige utan även i Norden.” säger Arli Mujkic, VD EPTI.

”Simpell är Workamo’s branschkollega inom gig-plattformar och med detta förvärv kommer vi positionera Simpell’s plattform som master broker verktyget, d.v.s. en plattform som innehåller annonser från alla marknadsplatser vilket bidrar till en större kundbas för våra frilansare. Simpell är ett mycket fint och välskött bolag med en tydlig affärsmodell.” säger Olof Norlander, VD Workamo.

”Workamo tillför synergier på flera områden och tillsammans har vi stora möjligheter att erbjuda frilansare och deras kunder en komplett lösning. Simpell tillför utöver kunder och teknik bland annat kunskap och resurser inom Customer Success samt flertalet marginalhöjande instegstjänster” säger Rasa Golali, Grundare Simpell Gig AB.

Information om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO,
adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26

För mer information, se EPTI’s hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Information om Workamo:
Workamo möjliggör utbetalningar till frilansande konsulter för företag genom att hantera skatt, sociala avgifter, försäkringar, förmåner mm. Frilansare kan själva fakturera via Workamo utan eget bolag till marknadens lägsta pris. Workamo ägs av venture buildern EPTI och digitala bokföringsbyrån PE Accounting.

För mer information se www.workamo.com eller kontakta Olof Norlander, olof@workamo.com

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?