EPTIs majoritetsägda nätapotek Apotekamo stänger en övertecknad serie A-finansiering och tar in 23 miljoner
Kategorier: Tags:

Venture buildern EPTI (”EPTI” eller “Bolaget”) har i delårsrapport Q3 2021 offentliggjort att det majoritetsägda dotterbolaget Apotekamo (“Apotekamo”) stängt en övertecknad nyemission där bolaget tillförs 23 miljoner. Kapitalanskaffningen innebär en post money värdering om 91 miljoner SEK och pengarna avser att stärka bolagets fortsatta expansion och teknikutveckling.

Apotekamo är det marknadsledande onlineapoteket inom fokusregionen centrala och sydöstra Europa. Apotekamo är för närvarande verksamt i Serbien och Bosnien och siktar på att fortsätta sin expansion i fler länder i den närliggande regionen. Apotekamo erbjuder klassiska webshopfunktioner och betalningar för produkter som köps in från företagets leverantörer. Till leverantörer erbjuder Apotekamo flexibla orderhanterings- och betalningslösningar för att få ut sina produkter till konsumenterna.

Investeringen leddes av Schoeller Group som är ledande i Europa inom lösningar för returförpackning och systemtjänster inom supply chain. Därutöver deltog EPTI och fler investerare, däribland Angelgate AG som är ett europeiskt nätverk av affärsänglar där EPTI är medlem.

Apotekamo öppnade i januari upp sin verksamhet i Serbien vilket starkt bidragit till ökat antal besökare och beställningar för bolaget. Redan första månaden ökade antalet besökare med 51% och mängden ordrar och köpta produkter med 150%. Sedan dess har trafik och ordrar fortsatt växa där antalet beställningar totalt ökat med 34% under det första halvåret av 2021. Apotekamos goda tillväxt kombinerat med fortsatta expansionsplaner, positionerar bolaget som en fortsatt väletablerad aktör inom e-handeln av apoteksvaror i regionen.

Apotekamos VD Milic kommenterar: ”Apotekamo har sedan starten haft en mycket stark kundtillväxt via företagets nätapotek och särskilt efter att vi också öppnade upp för marknaden i Serbien. Det är med glädje vi ser att vårt hårda arbete nu också genererar försäljning och värde för våra kunder. Med Apotekamos finansieringsrunda får bolaget in kapital som stärker bolagets förmåga att säkerställa att apoteksprodukter med kvalitet finns tillgängliga för kunder, så enkelt och snabbt som möjligt. Kapitalet från vår finansieringsrunda kommer att möjliggöra att se till fler affärsmöjligheter och att fortsätta arbetet med att utveckla vår digitala plattform. Det är med stor entusiasm som jag ser på framtiden i att göra Apotekamo till det marknadsledande apoteket och ta positionen att innovera och digitalisera marknaden för apotek i centrala och sydöstra Europa.”

Information om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

Information om Apotekamo
Apotekamo är ett onlineapotek med fokus på länder i centrala och sydöstra Europa. Apotekamo erbjuder klassiska webshopfunktioner och betalningar för produkter som säljs på Apotekamos hemsida till konsumenter. Apotekamos tekniska plattform erbjuder även dess leverantörer orderhantering och betalningslösningar för att få deras produkter maximal tillgänglighet. Apotekamo strävar efter att erbjuda den bästa köpupplevelsen för konsumenterna genom att tillhandahålla digitala och enkla lösningar för både leverantörer och slutkonsumenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: adam@invajo.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Information om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?