EPTIs majoritetsägda portföljbolag Linky förvärvar ApParkingSpot Nordic AB (publ)
Kategorier:

EPTI AB (publ) (”EPTI”) portföljbolag Linky Tech AB (”Linky”) förvärvar parkeringsteknikbolaget ApParkingSpot Nordic AB (publ) (”ApParkingSpot”) i en transaktion som går att likställa med ett så kallat omvänt förvärv. Transaktionen innebär att Linkys nuvarande aktieägare kommer att erhålla aktier och röster motsvarande cirka 88 procent i det onoterade bolaget ApParkingSpot, som efter genomförande av transaktioner kommer att namnändras till Linky AB (publ).

Köpeskillingen uppgår till 76,5 miljoner kronor och erläggs genom nyemitterade aktier i ApParkingSpot. De båda bolagen har tydliga kommersiella synergier genom sina kompletterande tjänster och befintliga avtalspartners. Genom transaktionen blir EPTI majoritetsägare i ett publikt PaaS-bolag med ett attraktivt helhetserbjudande inom mobility.

Bakgrund och motiv
ApParkingSpot är ett publikt bolag med över 600 aktieägare och tillhandahåller ett koncept för uthyrning av parkeringsplatser mellan privatpersoner, organisationer och företag. Tjänsten kan liknas vid ett Airbnb för parkering och består av en nedladdningsbar app för smartphone samt en hemsida, apparkingspot.com. Genom integrering av ApParkingSpot tjänst i Linkys unika Platform-as-a-Service-lösning med sömlös betalning via webb- eller QR-kod kan det nya gemensamma bolaget åtnjuta omfattande synergier genom sina respektive kompletterande tjänster inom parkeringsteknik. Därtill har bolagen redan idag flera gemensamma avtalspartners, bland annat parkeringsbolagen Parkman och Apcoa samt hotellkedjorna First Hotel Kungsbron, Scandic Backadal och Radisson Blu Waterfront.

Transaktionen mellan Linky och ApParkingSpot:

  • Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att det gemensamma (“Nya Bolaget”) kommer att tillhandahålla en B2B2C Platform-as-a-Service-lösning (PaaS) vilken möjliggör för företag, organisationer, föreningar, städer, operatörer och privatpersoner att enkelt hyra, hantera, underhålla och ta betalt för sina bestånd av parkeringsplatser och laddningsstationer.
  • ApParkingSpot kommer att namnändras till Linky AB (publ).
  • Köpeskillingen uppgår till 76,5 miljoner kronor och erläggs genom nyemitterade aktier i ApParkingSpot.
  • Transaktionen innebär att Linkys nuvarande aktieägare kommer att erhålla aktier och röster motsvarande cirka 88 procent i ApParkingSpot.
  • Sasa Farkas, medgrundare och nuvarande verkställande direktör för ApParkingSpot kommer att kvarstå som vd i det Nya Bolaget efter genomförande av förvärvet.
  • Transaktionen är villkorad av godkännande på kommande bolagsstämma i ApParkingSpot.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-mail: arli@epti.com
Phone: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI 
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?