Ett socialt nätverk för detaljhandeln! Förbättra kommunikationen och verksamheten med en app som är anpassad efter just din butik.

Kunskapsspridning

Med hjälp av denna tjänst kan din butik öka kommunikationen och det går att sprida mer kunskap, vilket leder till en bättre verksamhet

Bättre kundtjänst

Hjälp varandra genom att dela information om god praxis eller information om kampanjer, så att kunderna kan få bästa möjliga service

Mindre tapp mellan pass

Skriv ner uppgifter och vad som händer direkt, så att nästa pass får en bra start

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?