Invest-företag

Med SmartFormular kan du enkelt fylla i formulär för patientdata och sjukdomshistoria digitalt.

Med SmartFormular kan du enkelt fylla i formulär för patientdata och sjukdomshistoria digitalt.

Med det smarta formuläret kan du enkelt fylla i patientdata och sjukdomshistoria digitalt. Bäst av allt: alla patienter kan göra detta med sin egen smartphone. Det fungerar helt utan kontakt eftersom patienterna inte behöver vidröra en penna eller skrivplatta.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?