Invest-företag

SaaS för förlag

Det är dags för lokala förlag och utgivare att återuppstå och för journalistiken att blomstra.

Detta är en lokal och global möjlighet att erbjuda förlag och utgivare en uppsättning verktyg och tekniska plattformar för att kunna tjäna pengar på sitt unika varumärke och sina resurser.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?