Invest-företag

Plattform för att aktivera digitala företagsstrategier. Integrerad processupport uppifrån och ner.

Plattform för att aktivera digitala företagsstrategier. Integrerad processupport uppifrån och ner.

Vad är Hubbster?

Hubbster Activate är en digital, smart metod för att aktivera strategier och engagemang i både stora och små företag och organisationer. Vi gör strategiaktiveringen till en naturlig del av processen och får ord att bli till handling och resultat.

Hur fungerar det?

Verktyget har ett integrerat processstöd som hjälper både strategiägarna och medarbetarna, säkerställer effektivitet och motiverar medarbetarna att använda strategin på ett unikt sätt. Verktyget är till största del automatiserat, så att strategiägarna kan lägga sin tid på återkoppling och inspiration, istället för administration och delegering.

Vad medför det?

Genom att motivera och involvera medarbetarna i implementeringen främjar du engagemang och motivation, förankrar strategin i hela organisationen och omvandlar tyst kunskap till faktiskt värde. Med Hubbster Activate ökar du strategianvändningen från 5 % till över 60 %.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?