Invest-företag

Marknadsplats för läkemedel online.

Marknadsplats för läkemedel online.

En apoteksmarknadsplats online som gör det möjligt för vanliga apotek att få en försäljningskanal på online med tillgång till Apotekamos trafik.

Detaljhandel e-handel

Den kundtillvända delen av APOTEKAMO-plattformen tillhandahåller klassiska webbutiksfunktioner för sökning, visning, beställning och betalning av produkter som erbjuds på APOTEKAMO-plattformen.

Leverans och distribution

Back office-delen av APOTEKAMO-plattformen stöder hantering av orderrelaterade åtgärder som sker på partnerns sida efter att kunden har betalat.

B2B partnerrelationer

Back office-delen av APOTEKAMO-plattformen stöder affärsrelationer med alla företag som är inskrivna för partnerskap för att införskaffa och distribuera grossistprodukter inom APOTEKAMO:s intresseområde.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?