EPTI publicerar delårsrapport för Q3 2022
Kategorier: Tags: , ,

Arli Mujkic, VD, kommentar:

“Det tredje kvartalet summeras med stärkta marginaler och fortsatt organisk tillväxt i koncernen. Rörelsemarginalen, justerat för av-/nedskrivningar har stärkts från ca -19 procent till +8 procent under årets nio första månader. Vi kan konstatera att våra fokuserade insatser på lönsamhet och starka kassaflöden börjat ge resultat och vi fortsätter på den inslagna vägen genom att löpande utvärdera förvärv av kassaflödespositiva bolag samt allokera resurser till den befintliga verksamheten för att ytterligare stärka koncernens organiska tillväxt.”

Tredje kvartalet 2022 (jämfört med tredje kvartalet 2021)

  • Koncernens rörelseintäkter ökade med 51% till 57 226 tkr (37 793)
  • EBITDA uppgick till 4 780 tkr (12 409)
  • Resultat per aktie -0,10 kr (12,93)
  • NAV ökade med 2,4% till 715 587 tkr
  • NAV/aktie 6,70 kr

Interim Report Q3 2022 (swe).pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en tech company builder sker detta genom att EPTI – utöver kapital – även tillför teknisk utveckling, sälj- och marknad, design, HR, admin och rekrytering. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 20 bolag byggts upp. Kärnverksamheten omfattar cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En tech company builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Denna information är sådan information som EPTI AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-15 08:15 CEST.

 

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?