EPTI offentliggör halvårsrapport för 2022
Kategorier: Tags: , ,

Andra kvartalet 2022 (jämfört med andra kvartalet 2021)

  • Koncernens rörelseintäkter ökade med 350% till 54 598 tkr (12 138)
  • EBITDA uppgick till 552 tkr (-2 766)
  • Resultat per aktie -0,35 kr (-8,48)
  • NAV ökat med 33% till 698 811 tkr (526 119)
  • NAV/aktie 6,72 kr

Första halvåret 2022 (jämfört med första halvåret 2021)

  • Koncernens rörelseintäkter ökade med 349% till 117 186 tkr (26 115)
  • EBITDA uppgick till -11 462 tkr (-664)
  • Resultat per aktie -0,61 kr (-8,20)
  • NAV ökat med 33% till 698 811 tkr (526 119)
  • NAV/aktie 6,72 kr

“Vi summerar ett nytt kvartal med god operationell utveckling. I kvartalet har vi stärkt vårt ekosystem med kassaflödespositiva förvärv och därmed lagt grunden för en lönsam serviceaffär. Vi håller ett högt tempo i vårt utvecklingsarbete och kan idag presentera ytterligare renodling av affärsmodellen. Mot bakgrund av ökad volatilitet har vi genomfört en marknadsmässig justering av substansvärdet på vår investeringsportfölj inom EPTI Invest AB.” utdrag från Arli Mujkic vd-ord

Interim Report Q2 2022 (sv).pdf

Interim Report Q2 2022 (eng).pdf

Interim Report Q2 2022 (ger).pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en tech company builder sker detta genom att EPTI – utöver kapital – även tillför teknisk utveckling, sälj- och marknad, design, HR, admin och rekrytering. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 20 bolag byggts upp. Kärnverksamheten omfattar cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En tech company builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Denna information är sådan information som EPTI AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-23 08:15 CEST.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?