EPTI genomför riktad nyemission till Aggregate Media i utbyte mot betydande marknadsföringsresurser
Kategorier:

Styrelsen i EPTI AB (publ) (“EPTI” eller “Bolaget”) har beslutat om att genomföra den riktade nyemissionen av totalt 2 059 569 aktier till Aggregate Media Fund X Kommanditbolag (“Aggregate Media”) som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 21 mars 2022.

Teckningskursen uppgår till 7,89 SEK per aktie och har fastställts genom avtal med Aggregate Media. Emissionslikviden uppgår till cirka 16,25 mkr och betalas genom kvittning. Genom emissionen tillförs EPTI betydande marknadsföringsresurser vilket avsevärt stärker koncernens djupa operativa stöd och möjliggör offensiva varumärkessatsningar för både moderbolaget samt koncernens portföljbolag.

Genom emissionen ökar antalet aktier och röster i EPTI med 2 059 569, från 101 955 320 till 104 014 889 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 514 892,25 SEK från 25 488 830,00 SEK till 26 003 722,25 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 1,98 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?