EPTI förvärvar Adhype
Kategorier:

EPTI AB (publ) (“EPTI”) har idag, genom sitt helägda dotterbolag EPTI Factory AB, förvärvat 100 procent av aktierna i SEO-bolaget Adhype AB. Bolaget omsatte 1,4 MSEK under Q1 2022 med ett EBITDA-resultat om 1,3 MSEK. Adhype förväntas under 2022 generera en nettoomsättning om 8,2 MSEK samt bidra med ett EBITDA-resultat om cirka 7,5 MSEK till EPTI Factory AB. Köpeskillingen uppgår till maximalt cirka 22 MSEK och erläggs med en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i moderbolaget EPTI.

“Den strategiska logiken är tydlig och genom förvärvet stärker vi koncernens djupa operationella stöd inom sökordsoptimering vilket är av stor betydelse i utvecklingen av digitala start- och scaleups. Adhype är en perfekt match kulturellt och teknikmässigt – vi hälsar teamet varmt välkomna till EPTI,” säger Arli Mujkic, grundare och vd EPTI

Köpeskillingen uppgår till maximalt cirka 22 MSEK och erläggs med en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i moderbolaget EPTI. Initialt erläggs cirka 7 MSEK kontant och cirka 9,5 MSEK erläggs med 1 204 055 nyemitterade aktier i EPTI på kursen 7,89 kr per aktie. Parterna har även avtalat en tilläggsköpeskilling motsvarande totalt 5,5 MSEK vilken betalas ut sex månader efter tillträde förutsatt att vissa villkor uppfylls. Tilläggsköpeskillingen uppgår till totalt 5,5 miljoner kronor och inkluderar en kombination av 4 MSEK i kontanta medel och 190 114 nyemitterade aktier i moderbolaget EPTI till en kurs av 7,89 kronor per aktie, motsvarande ett värde om 1,5 MSEK. Genom transaktionen beräknas EPTI:s substansvärde (NAV) öka med 90 miljoner kronor under 2022.

Bakgrund och motiv

Adhype startades 2017 och har utvecklats till en all-in-one SEO-byrå med en stor andel återkommande intäkter från kunder som LuckyCasino, Workamo och Glitnor Group. Bolaget äger och driver även en portfölj av välbesökta websidor. Bland dessa återfinns ledande varumärken som filmtipset.se och casinosajten.com. SEO-erbjudandet omfattar primärt områdena annonsering, indexlänkning och sökmotoroptimering. Läs mer på https://adhype.se.

EPTI Factory AB är den enhet inom EPTI-koncernen som bistår övriga portföljbolag med djupt operationellt stöd, sk. Factory-support, för att bygga, lansera och skala upp digitala affärsidéer. Genom förvärvet adderar Factory ytterligare kunnande inom SEO vilket förväntas bidra till ökad trafik och försäljning inom koncernens övriga portföljbolag. Adhype kommer att verka som ett dotterbolag inom EPTI Factory AB och i första hand fortsätta utveckla och driva sin verksamhet med ett starkt kassaflöde men även bidra till utvecklingen av koncernens portföljbolag.

“Det är ett sant nöje att få bli en del av EPTI-koncernen och deras ekosystem. Tillsammans kommer vi snabbare kunna skala upp koncernens portföljbolag till marknadsledande bolag inom sin respektive nisch,” säger Fredrik Selin, medgrundare, Adhype AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 17 66 26 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Information om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som EPTI AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-19 17:05 CEST.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?