EPTI förvärvar aktieposter och blir majoritetsägare i SaaS-bolaget Moblrn
Kategorier: Tags: , ,

EPTI har tecknat avtal om att förvärva 34,73 procent av aktierna i Moblrn som är en SaaS-plattform för e-learning och når majoritetsägande.

EPTI (”EPTI” eller “Bolaget”) har idag tecknat avtal gällande förvärv av aktieposter om 34,73 procent i MOBLRN – Mobilized Learning AB (“Moblrn”). EPTI-koncernen äger sedan innan 15,30 procent i Moblrn och uppnår därmed ett ägande om 50,03 procent efter transaktionens genomförande. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,6 Mkr med en tilläggsköpeskilling om 0,8 Mkr där EPTI finansierar förvärvet kontant.

Moblrn är en digital SaaS-plattform som erbjuder en helhetslösning inom e-learning & kommunikation i en applikation för mobilen. På plattformen kan man skapa och publicera digital träning för såväl anställda som kunder, utan krav på tidigare teknisk kunskap. Moblrn har idag fyra anställda. Största kund är Saint-Gobain med varumärken som Weber, Gyproc, Isover & Norton vilka har lanserat Moblrns plattform i fler än 30 länder. Bland övriga kunder återfinns exempelvis Orkla Health och OKQ8/Q8 Oils. Moblrns utgående ARR för året 2021 uppgår till 3,7 MSEK vilket motsvarar en ARR-tillväxt om 85% från föregående år.

“Moblrn har en väldigt spännande skalbar produkt och har en nisch som ligger helt rätt i tiden. I och med EPTIs köp av aktierna får bolaget en solid ägare som kommer bidra med djupt operationellt stöd för att skala och uppnå maximal potential samt finansiering av fortsatt tillväxt med fokus på ARR-tillväxt. EPTI kommer också bidra med att säkra kvaliteten på Moblrns plattform genom att EPTIs resurser fortsätter som teknikleverantör. Moblrn bör därmed vara väl rustat för ett fortsatt intressant år.” Säger Arli Mujkic, VD EPTI.

Information om Moblrn
MOBLRN – Mobilized Learning AB är en digital SaaS-plattform som erbjuder en helhetslösning inom e-learning & kommunikation till mobilen som grundades 2015. På plattformen kan man skapa och publicera digital träning för såväl anställda som kunder, utan krav på tidigare teknisk kunskap. Bolaget har idag fyra anställda och är verksamt i över 30 länder.

För mer information finns på bolagets hemsida www.moblrn.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Information om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?