EPTI publicerar delårsrapport för Q3 2022
november 15, 2022

Arli Mujkic, VD, kommentar: “Det tredje kvartalet summeras med stärkta marginaler och fortsatt organisk tillväxt i koncernen. Rörelsemarginalen, justerat för av-/nedskrivningar har stärkts från ca -19 procent till +8 procent under årets nio första månader. Vi kan konstatera att våra fokuserade insatser på lönsamhet och starka kassaflöden börjat ge resultat och vi fortsätter på den […]