Invajos incitamentsprogram fulltecknat
Categories:

Invajo Technologies AB (publ) meddelar idag utfallet av incitamentsprogrammet avseende teckningsoptioner och som beslutades vid den extra bolagsstämman den 27 februari 2020.

Den extra bolagsstämman den 27 februari 2020 beslutade om inrättande av två långsiktiga teckningsoptionsprogram. Ett för Bolagets ledning, övriga anställda och konsulter och ett till Bolagets styrelse.

För Bolagets ledning, övriga anställda och konsulter beslutades om högst 380 000 st teckningsoptioner och för Bolagets styrelse högst 200 000 st teckningsoptioner. 

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18 SEK per aktie under perioden från och med den dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 30 juni 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Båda incitamentsprogrammen är fulltecknade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: adam@invajo.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?