Invajos eventplattform stödjer nu även de mest komplexa vetenskapliga kongresserna i ett fullt digitalt genomförande
Categories:

Att hantera digitala event som webinars, streaming, video mm är en bas i Invajos erbjudande sedan tidigare. Nu kan Invajo även erbjuda de mest komplexa och omfattande kongresserna, ofta vetenskapliga, en fullt ut digital eventupplevelse.

De mest komplexa eventen är de största kongresserna. Det är också ett segment, som av förklarliga skäl, tar stor skada av rådande pandemi.

Många kongresser, både i Sverige och utomlands, har en vetenskaplig koppling och med ett behov som ställer stora krav på den digitala lösningen. En komplexitet som rör stora volymer deltagare, mängder av talare, moderator, parallella spår, digitala utställare, schemaläggning och inte minst hanteringen av abstracts.

Den första helt digitala kongressen i lösningen är SFOG Vintermöte 2021 tillsammans med ”Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi”.

Invajos VD Fredrik Berglund kommenterar:
”Då en central del i Invajos strategi är att ha en plattform som klarar av de absoluta ytterligheterna i användarens behov, dvs från det lilla vardagseventet till den största kongressen är detta inte bara i linje med strategin, det är ett kvitto på att vi ligger rätt. Då det är en målgrupp som behöver nya lösningar vet vi också att det blir mycket mer av detta även framöver.”

Lösningen för de komplexa kongresserna är möjliggjord genom det tidigare genomförda förvärvet av Appinconf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, CEO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?