Invajo Technologies AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020
Categories:

Härmed offentliggör Invajo Technologies AB (publ) sin årsredovisning för 2020.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.invajo.com samt via bifogad PDF-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: adam@invajo.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.   

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?