Finansiell kalender

Årsredovisning, delårsrapporterna och övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida samma dag som de publiceras för allmänheten.

Bokslutskommuniké 2021 Presenteras 24 februari
Delårsrapport kvartal 1 2022 Presenteras 27 april 2022
Delårsrapport kvartal 2 2022 Presenteras 27 Juli 2022
Delårsrapport kvartal 3 2022 Presenteras 27 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022 Presenteras 16 februari 2023

Tysta perioder

EPTI AB inleder sin tysta period minst 30 dagar före offentliggörandet av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Under denna period avstår EPTI från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?