Bolagsstyrning

EPTI AB (publ) (“EPTI”) är ett svenskt publikt bolag som verkar I flera länder över hela världen. EPTI grundades 2017 och är listat på Nasdaq Firsth North Growth Market. EPTI efterlever alla regulatoriska krav i enlighet med de regelverk som gäller för listning på Nasdaq First North Growth Market.

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?