Eventplattformen Invajo Technologies AB tecknar avtal med Jensen Education och Pulsen-koncernen
Kategorien:

Invajo har tidigare flera aktörer inom segmentet utbildning bland kunderna och har nu tecknat avtal med en av de största aktörerna i Sverige, Jensen Education.

Pulsen är en stor familjeägd koncern (+3 Mdr) med verksamheter inom bland annat IT och fastigheter.

Invajos VD Fredrik Berglund kommenterar:
”Mot bakgrund av båda bolagens storlek och vitt skilda behov och användningsområden är deras val av Invajo något som tydligt förstärker vår inslagna väg kring vilken typ av plattform vi ser som den gångbara lösningen på företagens dynamiska och situationsbaserade behov”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, CEO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Unternehmer, potenzieller Partner, Talent oder Investor?