EPTIs dotterbolag Actea utökar order värd 9 MSEK från Försvarets materielverk
Kategorien:

EPTI AB (publ) har, genom sitt helägda dotterbolag inom verksamhets- och organisationsförändring Actea Consulting AB (“Actea”), idag tecknat en förlängning av ett tidigare avtal som tjänsteleverantör till Försvarets materielverk (“FMV”). Värdet uppgår till 9 MSEK och leverans skall ske 2022–2023.

Tidigare order undertecknades 2021 innehållande ett ordervärde på 4,5 MSEK med leverans fram till och med mars 2022, samt två optioner. Actea och FMV har nu tecknat avtal om förlängning genom den första optionen, värdet uppgår till 9 MSEK och leveransen skall ske 2022–2023. I grundavtalet finns ytterligare en option med ett värde av 9 MSEK med slutleverans i december 2025.

“För Actea Consulting är utlösandet av optionen en viktig kvittens på att vi levererar rätt kompetens och rätt kvalitet utifrån kundens förväntningar. Det har vi gjort under många år och vi kommer göra allt vi kan för att det skall bli många år till framåt”, säger Anders Larsson, vd, Actea Consulting AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Pontus Dyrefors, IR- och kommunikationsansvarig
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 73 366 52 91

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen „We Empower Innovation“. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Om Actea Consulting
Actea Consulting har sedan starten år 2000 varit en ledande leverantör av konsulttjänster inom affärs- och organisationsförändringar. Actea är verksamma inom två affärsområden, Försvar och Offentlig sektor och är cirka 45 anställda. De första uppdragen kom från försvarsområdet och resultaten blev mycket gynnsamma, varpå försvarsområdet och offentlig sektor blev den naturliga nischen för företaget. Bolaget är verksamma i flera delar av Sverige med huvudkontor i Göteborg.

För mer information, se ventures hemsida www.actea.se

Unternehmer, potenzieller Partner, Talent oder Investor?